BST 30km


Denna sida innehåller information om hur banan ser ut. Letar du efter mer generell information såsom starttid m.m ska du gå till sidan “Frågor & Svar”.

Banbeskrivning

BST 30km är för alla från 10 år och uppåt. Främst är sträckan till för motionärer men det finns också möjlighet för dig som är mellan 10 och 12 år att tävla på sträckan.
Starten sker tillsammans med övriga sträckor vid Varbergs ståtliga fästning. Loppet rullar upp genom Varbergs centrumgator som kantas av hejande och jublande åskådarskaror.
Efter ca 8 km på asfalt viker BST30 av och har en egen sträckning i några kilometer då bland annat Hunnestad by passeras. På lätta stigar och små vägar längs stengärdsgårdar drar banan fram. Sträckningen är inte speciellt kuperad. Under de avslutande 17 kilometerna byter banan karaktär några gånger. Små grus- och asfaltsvägar avlöses av ett och annat skogsparti med smalare och bredare stigar fram till depån som sedan några år tillbaka är placerad vid vår klubbstuga (Varberg MTB). Publikt sett finns här de allra bästa åskådarplatserna och här passerar även övriga BST-sträckor. Nu tar mountainbikespåren över helt och hållet i några kilometrar, till alla Mtb-hojande barns stora glädje. De sista 4 km in mot mål består av grusgångar, mest med fast underlag, men också med rullgrus på sina ställen. Njut av utsikten över Kattegatt och minns alla dina positiva upplevelser efter målgång och du kommer säkert tillbaka nästa år, kanske på en längre distans.

Första målgång för BST30 beräknas till kl. 11.50 Välkommen in i mål!

KLASSER OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER BST 30km
Klass Avgift
1/10 – 16/6
Avgift
17/6 – 24/8
Avgift vid
Efteranmälan
Beskrivning
Damer Motion 300 kr 350 kr 550 kr Motionsklass öppen för alla damer. Vi rekommenderad dock att du under kalenderåret fyller lägst 11 år!
Herrar Motion 300 kr 350 kr 550kr Motionsklass öppen för alla herrar. Vi rekommenderad dock att du under kalenderåret fyller lägst 11 år!
Pojkar Motion 150 kr 200 kr 400 kr Motionsklass för pojkar som under kalenderåret fyller 11 – 16 år.
Flickor Motion 150 kr 200 kr 400 kr Motionsklass för flickor som under kalenderåret fyller 11 – 16 år.
Tävling Pojkar 10 – 12 år 150 kr 200kr 400 kr Tävling på sträckan 30km för pojkar som under kalenderåret fyller 10 – 12 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.
Tävling Flickor 10 – 12 år 150kr 200 kr 400 kr Tävling på sträckan 30km för flickor som under kalenderåret fyller 10 – 12 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

 

Höjdprofil BST 30km

Totalt antal höjdmeter för BST30 är 191 meter.

Använd menyn uppe i vänstra hörnet för att tända och släcka olika lager i kartan nedan. Den gröna sträckningen är BST 30km, den blå sträckningen är BST50km, den röda sträckningen är 75km och den svarta är BST100km. Du kan lätt zooma in och ut med hjälp av musen. Du kan också få en större karta genom att klicka på symbolen för större karta i högra övre hörnet.
OBS!
Vissa delar av sträckningen går på privat mark som vi inte ska cykla på när vi är ute och tränar!
Länken nedan tar dig till en träningsversion av sträckan där de delar som ej är tillåtna att cykla är ersatta.
Träningsversionen spelades in 2013 så den följer inte exakt årets sträckning.

Träningsversion av bansträckningen för GPS