BST 50km


Denna sida innehåller information om hur banan ser ut. Letar du efter mer generell information såsom starttid m.m ska du gå till sidan “Frågor & Svar”.

Banbeskrivning

BST 50km är för alla från 13 år och uppåt. Främst är sträckan till för motionärer men det finns också möjlighet för dig mellan 13 och 14 år att tävla på sträckan.
BST 50 som vi i dagligt tal kallar Halvan har vi under de senaste åren uppgraderat och från och med 2018 lägger vi till en tredje depå (depå 1 vid Varbergs golfklubb), allt för att förhöja cykelglädjen.

Starten sker tillsammans med övriga sträckor vid Varbergs ståtliga fästning. Loppet rullar upp genom Varbergs centrumgator som kantas av hejande och jublande åskådarskaror. När asfalten tar slut efter de för alla sträckor gemensamma första åtta kilometerna ger vi oss ut på en gammal banvall. De flesta trycker på i ett riktig högt tempo ute på ”platten”. Även om det är lättkört så finns det stenar, hög mittremsa och gropar som kan göra att många cyklister snabbt väjer i sidled. Ta det försiktigt och visa hänsyn!

Efter16 km förändras banans profil påtagligt och ett kuperat parti tar vid. I och med detta viker nu ”Halvan” av från ”Helan och 75an” och svänger mot upp mot Golfbanan och Grimsjön. Efter första depån (åtets nykomling) väntar ett riktig tufft motlut upp mot Bexells ”talande” stenar. Just före parkeringen tar Halvan sällskap med 75:an. I fyra km på blandat underlag närmar vi oss halva sträckan och dessutom banans högsta punkt. Nu sammanstrålar vi med BST 100 och härifrån gäller samma bansträckning för de tre långa sträckorna. Skogspartierna avlöser varandra under några kilometer och avslutas med en rejäl utförslöpa ner mot ängar och åkrar. I och med detta lämnar vi Åkulla bokskogsområde bakom oss. Härifrån syns Grimetons världsarvslistade master och vid horisonten Kattegatts blåa böljor. Energin får vi på depå 2, efter cirka 30 km.

Via små grusvägar, några delar asfalt, bitvis breda stigar och en och annan lite knixig singletrack trampar vi in mot sista depån (den 3:e). Den ligger vid vår egen klubbstuga (Varbergs MTB), Här finns nog Halvans allra bästa publikplats. De kilometrar som nu återstår till mål delas mellan mountainbike-spår, blandade stigar och fasta grusgångar med partier av förrädiskt rullgrus. Att se det blå havet, känna lukten från tången och närma sig den väldiga Varbergs fästning är fullt tillräckligt som drivkraft till en ny Bockstenstur nästa år, och då kanske BST 75.

Första målgång för BST 50 beräknas till kl. 12.40. Välkommen i mål!

NYHET – Motionsklass Duo

Cykla två och två! Här hjälps ni åt, har kul tillsammans och håller ihop i vått och torrt. Högst en minut får skilja vid målgång. Tävling på lek eller allvar. Vilka blir BST:s första DUO-mästare? I år börjar vi med BST 50km och vänder oss framförallt till företag, men naturligtvis är alla (kompisar/sambos/gifta/etc.) lika välkomna.

 

KLASSER OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER BST 50km
NYHET – Motionsklass Duo!!

Cykla två och två! Här hjälps ni åt, har kul tillsammans och håller ihop i vått och torrt. Högst en minut får skilja vid målgång. Tävling på lek eller allvar.
Vilka blir BST:s första DUO-mästare? I år börjar vi med BST 50km och vänder oss framförallt till företag, men naturligtvis är alla lika välkomna.

Klass Avgift
1/10 – 16/6
Avgift
17/6 – 24/8
Avgift vid
Efteranmälan
Beskrivning
Damer Motion 450 kr 500 kr 700 kr Motionsklass öppen för alla damer. Vi rekommenderad dock att du under kalenderåret fyller lägst 13 år!
Herrar Motion 450 kr 500 kr 700 kr Motionsklass öppen för alla herrar. Vi rekommenderad  dock att du under kalenderåret fyller lägst 13 år!
Pojkar Motion 250 kr 300 kr 500 kr Motionsklass för pojkar som under kalenderåret fyller 13 – 16 år.
Flickor Motion 250 kr 300 kr 500 kr Motionsklass för flickor som under kalenderåret fyller 13 – 16 år.
Tävling Pojkar 13 – 14 år 250 kr 300 kr 500 kr Tävling på sträckan 50km för pojkar som under kalenderåret fyller 13 – 14 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.
Tävling Flickor 13 – 14 år 250 kr 300 kr 500 kr Tävling på sträckan 50km för flickor som under kalenderåret fyller 13 – 14 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

 

Höjdprofil BST 50km

OBSERVERA!

Det är absolut förbjudet att cykla mellan Korndal och Änglarp. Respektera skyltar!

Vissa delar av sträckningen går på privat mark som vi inte ska cykla på när vi är ute och tränar!  Länken nedan tar dig till en träningsversion av BST 100 där de delar som ej är tillåtna att cykla är ersatta. Träningsversionen spelades in 2013 så den följer inte exakt årets sträckning.

Träningsversion av bansträckningen för GPS