Frågor & Svar

Anmälan på hemsidan
Anmälan på hemsidan är öppen till och med söndagen den 26 augusti. Du kan, mot en extra avgift, göra en efteranmälan i mån av plats.
Max antal deltagare fördelat på alla lopp är 2000 cyklister
Efteranmälan
Efteranmälan tas emot i Sekretariatet i målområdet under fredagen den 31/8 kl. 18:00 – 21:00 och under lördagen den 1/9 kl. 08:00 – 09:30.  Notera att max antal deltagare fördelat över alla lopp är 2000 cyklister!
Mässområde
Sekretariatet finner du i Societetsparken vid Varbergs Fästning som är målområdet för Bockstensturens alla lopp. Här finns även servering, cykelservice och en cykel- och tillbehörsmässa med diverse försäljning.
Startkuvert - Allt som behövs för loppet
Ditt startkuvert med nummerskylt och nummerlapp hämtas ut i Sekretariatet  fredagen den 31/8 kl. 18:00 – 21:00 och under lördagen
den 1/9 kl. 08:00 – 09:45. Starttid för samtliga lopp är klockan 11:00 vid Varbergs fästning, södra fästningshörnan.
Observera att ditt Tid-chip sitter fast på din nummerskylt och ska sitta där under hela loppet.

 

Tidtagning
Tidtagning sker med Chip. Chipet sitter på din cykelskylt som du får i ditt startkuvert. Det är viktigt att du har chip och nummerlapp
med dig hela vägen till mål!
Starttid för alla lopp
Starttid för samtliga lopp är klockan 11.00. Alla startar samtidigt genom att fållorna släpps i nummerordning. Tävlande startar i de fem
första fållorna och motionärer, oavsett distans, startar i fålla 6. Det är goda förutsättningar under ett antal kilometer efter start att hitta
en bra position så stressa inte! Ta det lugnt ut genom Varberg då det är trångt samt att det förekommer en del hinder såsom t.ex. trottoarkanter, parkerade fordon och avsmalnande gatupartier.
Insläpp i startfållorna
Fållorna öppnas 10.00. Du skall vara i din fålla senast 15 minuter före start. Vilken fålla du ska stå i framgår av startlistan som finns i
Sekretariatet.
PM - Sammanfattar allt du behöver veta
PM som innehåller viktig information läggs ut här på hemsidan senast den 24/8. Dokumentet sammanfattar allt som är viktigt inför loppet.
Gå in på hemsidan senast dagen innan och läs igenom det! Vi har inga utskrifter av dokumentet och det medföljer heller inte i ditt startkuvert. Du hittar PM XXXXXX
Omklädningsrum och duschar
Omklädningsrum med dusch finns i Simstadion som ligger mittemot startplatsen. Omklädningsrummen öppnar 08.00 och stänger 19.00. Observera stängningstiden. Är du sent i mål så se till att planera så du hinner med en dusch.
Regler och Förhållningssätt
  • Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt vanliga trafikregler gäller under hela arrangemanget!
  • Allt deltagande sker på egen risk!
  • All nedskräpning i naturen är förbjuden! Sopsäckar för skräp finns vid varje depå.
Banmarkering
Banan är skyltad med orange pilar på låga stolpar samt plastband och kalk på marken. Delningar mellan de olika loppen är skyltade
extra tydligt. Kom ihåg att Du själv ansvarar för att åka rätt! Vid de flesta vägkorsningar finns flaggvakter vars anvisningar skall följas.
Kom dock ihåg att flaggvakterna finns där för din säkerhet, inte för att visa vägen!
Energidepåer utmed banan
Under din cykeltur passerar du med jämna intervall energidepåer. Passa på att pausa lite samtidigt som du kan fylla på energin i
kroppen med t.ex. Enervit-dryck, vatten, bullar, bananer, punschpraliner, saltgurka och på vissa depåer kaffe.

Energidepå BST 100km
(km till mål)
BST 75km
(km till mål)
BST 50km
(km till mål)
BST 30km
(km till mål)
Åkulla 75 50
Åkulla 2 55 35
Nackestugan 35
Englarps gård 20 20 20
Varbergs MTB:s klubbstuga 6 6 6 6
Målgång
Alla som gå i mål belönas med en medalj! Det finns dricka, praliner och melon direkt efter målgång. I mattältet serveras dessutom
en pastarätt. Din nummerlapp är din matbiljett!

Medaljer delas ut till alla som fullföljer BST 50km och BST 30km. För de som fullföljer BST 100km får de första 100 guld och nästföljande 200
får silver och resterande får bronsmedaljer.

Resultat efter slutfört lopp
Resultat anslås löpande under dagen vid sekretariatet. Det går dessutom att följa mellantidspasseringar live här på vår hemsida. Där presenteras även sluttiden efter att du gått i mål. Efter arrangemanget lägger vi ut resultaten, med slut- och mellantider, här på hemsidan. Se även www.langloppscupen.se.
Massage efter målgång
Gratis massage finns att få i målområdet mellan 12.30 – 17.30. Massörerna tar hand om så många de hinner under denna period
(ca 10 – 15 min per person). Det finns alltså ingen garanti att du får massage även om du har ställt dig i kö före 17.30.
Cykeltvätt
Möjlighet att tvätta cykeln mitt emot startfållorna på parkeringen.
Prisutdelning
Prisutdelning sker i Societetsparken. Prisutdelning för ungdomar startar klockan 14.00 och prisutdelning för BST 100km startar 16.00. Prisutdelning sker endast för tävlingsklasser!
Tävlingslicens
Årslicens är obligatorisk i tävlingsklasserna. Engångslicens är giltigt i sport- och i ungdomsklasserna. Engångslicens kan köpas för 200
kr vid anmälan eller i sekretariatet. Det krävs ingen licens i motionsklasserna!
Spurtpriser för Dam Elit och Herr Elit
Ett spurtpris vid 44km (Åkulla) och ett spurtpris vid 66km (depå 3) till den första Dam Elit och Herr Elit som också går i mål.
Sjukvård och brytbilar

Utmed banan finns Rödakorsetgrupper och mc-ordonnanser. Tävlingsläkare finns vid start och mål. Vid akutfall larma SOS annars nås säkerhetsansvarig på nummer 0703-372210 och rödakorset på 0730 683426.

Tvingas du bryta kan du ta dig till någon av depåerna och meddela att du behöver transport. Snabbast är dock att själv cykla någon av de större vägarna tillbaka till Varberg. Telefonnummer till brytbil är 0709-134772.

Alla viktiga nummer finns tryckta på din rygglapp!

Maxtid på banan
Det finns en begränsning på hur länge man kan vara ute på banan. Tiderna är anpassade så att hänsyn är tagen till dåligt väder.
Sista passering vid Nackestugan (depå 3) är klockan 15.45, vid Englarps gård (depå 4) klockan 17.00 och vid Varbergs MTB:s klubbstuga

(depå 5) klockan 18.00.

Langning för tävlande
Fri langning av dryck, föda och glasögon.
OBS! Det är förbjudet att med MC följa cyklisterna på banan. Langning få inte ske inom depåområdet.
Teknisk Zon för tävlande
Det finns tekniska zoner utmärkta i anslutning till varje depå. Här får du innan loppet lägga ut verktyg och komponenter till din cykel. Reservdelar och verktyg för reparationer måste hållas inom zonen. Tillåten teknisk assistans innebär byte eller reparation av del på cykel undantaget ramen. Byte av cykel är inte tillåtet och cyklisten måste korsa mållinjen med samma cykelnummerskylt han/hon hade vid start. Reparationer och utbyte av delar får utföras av den tävlande, hans lagkamrat eller lagets/föreningens mekaniker eller arrangörens neutrala mekaniker.
Anmälan på hemsidan
Anmälan på hemsidan är öppen till och med söndagen den 26 augusti. Du kan, mot en extra avgift, göra en efteranmälan i mån av plats.
Max antal deltagare fördelat på alla lopp är 2000 cyklister
Efteranmälan
Efteranmälan tas emot i Sekretariatet i målområdet under fredagen den 31/8 kl. 18:00 – 21:00 och under lördagen den 1/9 kl. 08:00 – 09:30.  Notera att max antal deltagare fördelat över alla lopp är 2000 cyklister!
Mässområde
Sekretariatet finner du i Societetsparken vid Varbergs Fästning som är målområdet för Bockstensturens alla lopp. Här finns även servering, cykelservice och en cykel- och tillbehörsmässa med diverse försäljning.
Startkuvert - Allt som behövs för loppet
Ditt startkuvert med nummerskylt och nummerlapp hämtas ut i Sekretariatet  fredagen den 31/8 kl. 18:00 – 21:00 och under lördagen
den 1/9 kl. 08:00 – 09:45. Starttid för samtliga lopp är klockan 11:00 vid Varbergs fästning, södra fästningshörnan.
Observera att ditt Tid-chip sitter fast på din nummerskylt och ska sitta där under hela loppet.

 

Tidtagning
Tidtagning sker med Chip. Chipet sitter på din cykelskylt som du får i ditt startkuvert. Det är viktigt att du har chip och nummerlapp
med dig hela vägen till mål!
Starttid för alla lopp
Starttid för samtliga lopp är klockan 11.00. Alla startar samtidigt genom att fållorna släpps i nummerordning. Tävlande startar i de fem
första fållorna och motionärer, oavsett distans, startar i fålla 6. Det är goda förutsättningar under ett antal kilometer efter start att hitta
en bra position så stressa inte! Ta det lugnt ut genom Varberg då det är trångt samt att det förekommer en del hinder såsom t.ex. trottoarkanter, parkerade fordon och avsmalnande gatupartier.
Insläpp i startfållorna
Fållorna öppnas 10.00. Du skall vara i din fålla senast 15 minuter före start. Vilken fålla du ska stå i framgår av startlistan som finns i
Sekretariatet.
PM - Sammanfattar allt du behöver veta
PM som innehåller viktig information läggs ut här på hemsidan senast den 24/8. Dokumentet sammanfattar allt som är viktigt inför loppet.
Gå in på hemsidan senast dagen innan och läs igenom det! Vi har inga utskrifter av dokumentet och det medföljer heller inte i ditt startkuvert. Du hittar PM XXXXXX
Omklädningsrum och duschar
Omklädningsrum med dusch finns i Simstadion som ligger mittemot startplatsen. Omklädningsrummen öppnar 08.00 och stänger 19.00. Observera stängningstiden. Är du sent i mål så se till att planera så du hinner med en dusch.
Regler och Förhållningssätt
  • Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt vanliga trafikregler gäller under hela arrangemanget!
  • Allt deltagande sker på egen risk!
  • All nedskräpning i naturen är förbjuden! Sopsäckar för skräp finns vid varje depå.
Banmarkering
Banan är skyltad med orange pilar på låga stolpar samt plastband och kalk på marken. Delningar mellan de olika loppen är skyltade
extra tydligt. Kom ihåg att Du själv ansvarar för att åka rätt! Vid de flesta vägkorsningar finns flaggvakter vars anvisningar skall följas.
Kom dock ihåg att flaggvakterna finns där för din säkerhet, inte för att visa vägen!
Energidepåer utmed banan
Under din cykeltur passerar du med jämna intervall energidepåer. Passa på att pausa lite samtidigt som du kan fylla på energin i
kroppen med t.ex. Enervit-dryck, vatten, bullar, bananer, punschpraliner, saltgurka och på vissa depåer kaffe.

Energidepå BST 100km
(km till mål)
BST 75km
(km till mål)
BST 50km
(km till mål)
BST 30km
(km till mål)
Åkulla 75 50
Åkulla 2 55 35
Nackestugan 35
Englarps gård 20 20 20
Varbergs MTB:s klubbstuga 6 6 6 6
Målgång
Alla som gå i mål belönas med en medalj! Det finns dricka, praliner och melon direkt efter målgång. I mattältet serveras dessutom
en pastarätt. Din nummerlapp är din matbiljett!

Medaljer delas ut till alla som fullföljer BST 50km och BST 30km. För de som fullföljer BST 100km får de första 100 guld och nästföljande 200
får silver och resterande får bronsmedaljer.

Resultat efter slutfört lopp
Resultat anslås löpande under dagen vid sekretariatet. Det går dessutom att följa mellantidspasseringar live här på vår hemsida. Där presenteras även sluttiden efter att du gått i mål. Efter arrangemanget lägger vi ut resultaten, med slut- och mellantider, här på hemsidan. Se även www.langloppscupen.se.
Massage efter målgång
Gratis massage finns att få i målområdet mellan 12.30 – 17.30. Massörerna tar hand om så många de hinner under denna period
(ca 10 – 15 min per person). Det finns alltså ingen garanti att du får massage även om du har ställt dig i kö före 17.30.
Cykeltvätt
Möjlighet att tvätta cykeln mitt emot startfållorna på parkeringen.
Prisutdelning
Prisutdelning sker i Societetsparken. Prisutdelning för ungdomar startar klockan 14.00 och prisutdelning för BST 100km startar 16.00. Prisutdelning sker endast för tävlingsklasser!
Tävlingslicens
Årslicens är obligatorisk i tävlingsklasserna. Engångslicens är giltigt i sport- och i ungdomsklasserna. Engångslicens kan köpas för 200
kr vid anmälan eller i sekretariatet. Det krävs ingen licens i motionsklasserna!
Spurtpriser för Dam Elit och Herr Elit
Ett spurtpris vid 44km (Åkulla) och ett spurtpris vid 66km (depå 3) till den första Dam Elit och Herr Elit som också går i mål.
Sjukvård och brytbilar
Utmed banan finns Rödakorsetgrupper och mc-ordonnanser. Tävlingsläkare finns vid start och mål. Vid akutfall larma SOS annars nås säkerhetsansvarig på nummer 0703-372210 och rödakorset på 0730 683426.

Tvingas du bryta kan du ta dig till någon av depåerna och meddela att du behöver transport. Snabbast är dock att själv cykla någon av de större vägarna tillbaka till Varberg. Telefonnummer till brytbil är 0761 25 77 13.

Alla viktiga nummer finns tryckta på din rygglapp!

Maxtid på banan
Det finns en begränsning på hur länge man kan vara ute på banan. Tiderna är anpassade så att hänsyn är tagen till dåligt väder.
Sista passering vid Nackestugan (depå 3) är klockan 15.45, vid Englarps gård (depå 4) klockan 17.00 och vid Varbergs MTB:s klubbstuga

(depå 5) klockan 18.00.

Langning för tävlande
Fri langning av dryck, föda och glasögon.
OBS! Det är förbjudet att med MC följa cyklisterna på banan. Langning få inte ske inom depåområdet.
Teknisk Zon för tävlande
Det finns tekniska zoner utmärkta i anslutning till varje depå. Här får du innan loppet lägga ut verktyg och komponenter till din cykel. Reservdelar och verktyg för reparationer måste hållas inom zonen. Tillåten teknisk assistans innebär byte eller reparation av del på cykel undantaget ramen. Byte av cykel är inte tillåtet och cyklisten måste korsa mållinjen med samma cykelnummerskylt han/hon hade vid start. Reparationer och utbyte av delar får utföras av den tävlande, hans lagkamrat eller lagets/föreningens mekaniker eller arrangörens neutrala mekaniker.

Saknar du fortfarande svaret på din fråga? Kontakta oss!