BST 50km


Denna sida innehåller information om hur banan ser ut. Letar du efter mer generell information såsom starttid m.m ska du gå till sidan “Frågor & Svar”.

BST 50km är till för alla från 13 år och uppåt. Främst är sträckan till för motionärer men också för dig som är ung och tränar mountainbike. Tävlingsklasser är: P, F 13-14 år och P, F 15-16 år.
BST 50 som vi i dagligt tal kallar Halvan har vi under de senaste åren uppgraderat. 2019 års nya stigpartier var mycket omtyckta och finns naturligtvis kvar liksom vätske-depå (depå 1) vid Varbergs golfklubb, allt för att förhöja cykelglädjen.

 

Banbeskrivning

Starten sker under lördag förmiddag (startschema meddelas under våren) vid foten av ståtliga Varbergs fästning. Genom att vi tangerar både Påskberget och Furubergsskogen på väg ut ur Varberg är underlaget blandat mellan asfalt, grus och stig.

Efter ca 7 km känner man igen sig då vi kommer in på den gamla sträckningen just före bron över motorvägen. Nu ger vi oss ut på en gammal banvall med dubbla ”filer”. De flesta trycker på i ett riktig högt tempo ute på ”platten”. Även om det är lättkört så finns det stenar, hög mittremsa och gropar som kan göra att många cyklister snabbt behöver väja i sidled. Ta det försiktigt och visa hänsyn!

Efter 16 km förändras banans profil påtagligt och ett kuperat parti tar vid. I och med detta viker nu ”Halvan” av från ”Helan och 75:an” och svänger mot upp mot Gamlens gård, Golfbanan och Grimsjön. Efter första depån straxt före golfbanan återstår någon km innan vi viker in på en grusväg som leder utmed den vackra Grimsjön. Här gäller några tunga motlut. Via Rörbäck och en ”gammal” BST-sträckningen sammanstrålar vi med både 75:an och Helan. Dock utan att man befinner sig på banan samtidigt, och under de 25 sista kilometrarna gäller samma bansträckning för de tre långa sträckorna.

Skogspartierna avlöser varandra under några kilometer och avslutas med en rejäl utförslöpa ner mot ängar och åkrar. I och med detta lämnar vi Åkulla bokskogsområde bakom oss. Härifrån syns Grimetons världsarvslistade master och vid horisonten Kattegatts blåa böljor. Energin får vi på Korndals gård, depå 2, efter cirka 27 km.

Via Store mossens goa singletrack-stig (ny och omtyckt 2019) når vi grusvägar, längre stigpartier, några delar asfalt, bitvis breda stigar och ett och annan lite knixigt parti innan trampar vi in mot den 3:e och sista depån, Varbergs MTB;s klubbstuga. Här finns nog Halvans näst bästa publikplats efter den suveräna publik- och fikaplatsen på Korndals gård. De kilometrar som nu återstår till mål delas mellan mountainbike-spår, blandade stigar och fasta grusgångar med partier av förrädiskt rullgrus.

Att se det blå havet, känna lukten från tången och närma sig den väldiga Varbergs fästning är fullt tillräckligt som drivkraft till en ny Bockstenstur nästa år, och då kanske BST 75.

Knappt 2 timmar efter start räknar vi med att de snabbaste HALVORNA passerar mållinjen.

 

KLASSER OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER BST 50km

 

Klass Avgift
29/11 – 14/6
Avgift
15/6 – 23/8
Avgift vid
Efteranmälan
Efteranmälan på plats Beskrivning
Damer Motion 475 kr 525 kr 725 kr 775 kr Motionsklass öppen för alla damer. Vi rekommenderad dock att du under kalenderåret fyller lägst 13 år!
Herrar Motion 475 kr 525 kr 725 kr 775 kr Motionsklass öppen för alla herrar. Vi rekommenderad  dock att du under kalenderåret fyller lägst 13 år!
Pojkar Motion 275 kr 325 kr 525 kr 575 kr Motionsklass för pojkar som under kalenderåret fyller 13 – 16 år.
Flickor Motion 275 kr 325 kr 525 kr 575 kr Motionsklass för flickor som under kalenderåret fyller 13 – 16 år.
Tävling Pojkar  13 – 14 år 275 kr 325 kr 525 kr 575 kr Tävling på sträckan 50km för pojkar som under kalenderåret fyller 13 – 14 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.
Tävling Flickor 13 – 14 år 275 kr 325 kr 525 kr 575 kr Tävling på sträckan 50km för flickor som under kalenderåret fyller 13 – 14 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.
Tävling Pojkar  15 – 16 år 275 kr 325 kr 525 kr 575 kr Tävling på sträckan 50km för pojkar som under kalenderåret fyller 15 – 16 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.
Tävling Flickor 15 – 16 år 275 kr 325 kr 525 kr 575 kr Tävling på sträckan 50km för flickor som under kalenderåret fyller 15 – 16 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

 

 

 

Höjdprofil BST 50km

Vänligen respektera de skyltar som finns anslagna vid vissa passager.

 

Allt för att vi ska få genomföra BST även i fortsättningen!