BST 50 – ”Halvan”

Denna sida innehåller information om hur banan ser ut. Letar du efter mer generell information såsom starttid m.m. ska du gå till sidan “Frågor & Svar”.

TIll anmälan!

KLASSER OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER BST 50km

 

KlassAvgift
1/10 – 12/6
Avgift
13/6 – 21/8
Avgift vid
Efteranmälan
Efteranmälan på platsBeskrivning
Damer Motion475 kr525 kr725 kr775 krMotionsklass öppen för alla damer. Vi rekommenderad dock att du under kalenderåret fyller lägst 13 år!
Herrar Motion475 kr525 kr725 kr775 krMotionsklass öppen för alla herrar. Vi rekommenderad  dock att du under kalenderåret fyller lägst 13 år!
Pojkar Motion275 kr325 kr525 kr575 krMotionsklass för pojkar som under kalenderåret fyller 13 – 16 år.
Flickor Motion275 kr325 kr525 kr575 krMotionsklass för flickor som under kalenderåret fyller 13 – 16 år.

 

 

 

Höjdprofil BST 50km

Karta

Använd menyn uppe i vänstra hörnet för att tända och släcka olika lager i kartan nedan. Den gröna sträckningen är BST 25km, den blå sträckningen är BST50km, den röda sträckningen är 75km och den svarta är BST100km. Du kan lätt zooma in och ut med hjälp av musen. Du kan också få en större karta genom att klicka på symbolen för större karta i högra övre hörnet.

BST avgörs till stora delar på privat mark och på vissa partier i naturreservat där länsstyrelsen givit dispens. Det betyder att alla ska följa uppsatta skyltar och reservatsregler vid träning och tävling. Ingen nedskräpning får förekomma och kom ihåg att vi är gäster i naturen.

 


Genom att vi alla visar respekt och följer regler och förordningar kan vi genomföra BST även i fortsättningen!

 

BST 50km är öppen alla för alla åldrar från 13 år och uppåt. Främst är sträckan till för motionärer men också för dig som är ung och tränar mountainbike. 
BST 50 som vi i dagligt tal kallar ”Halvan” har vi under de senaste åren uppgraderat och nu är hälften av sträckan den samma som de längre varianterna.

Banbeskrivning

Starten sker lördag förmiddag från de östra delarna av stan, då stora byggnadsprojekt pågår runt om i hela Varberg. Snart ger vi oss ut på den gamla banvallen med dubbla ”filer”. De flesta trycker på i ett riktig högt tempo ute på ”platten”. Även om det är lättkört så finns det stenar, hög mittremsa och gropar som kan göra att många cyklister snabbt behöver väja i sidled. Ta det försiktigt, håll till höger och visa hänsyn!

Efter 10 km förändras banans profil påtagligt och ett kuperat parti tar vid. Bansträckningen svänger upp mot Gamlens gård, Golfbanan och upp mot Bexells stenar. Hela tiden svagt uppför mot banans övre delar. Små skogsvägar stigpartier och ett motlut så att du på toppen kan skönja havet i horisonten. Du har snart avverkat halva sträckan och dessutom banans högsta punkt. Några kilometrar senare, nerför och uppför, är du inne på BST:s ”ordinarie” sträckning som du sedan följer ända in i mål.

Skogspartierna avlöser varandra under några kilometer och avslutas med en rejäl utförslöpa ner mot ängar och åkrar. I och med detta lämnar vi Åkulla bokskogsområde bakom oss. Härifrån syns Grimetons världsarvslistade master och vid horisonten Kattegatts blåa böljor. Energin får vi på depån, Korndals gård, efter cirka 27 km.

Via Store mossens goa singletrack-stig når vi grusvägar, längre stigpartier, några delar asfalt, bitvis breda stigar och ett och annan lite knixigt parti innan vi trampar in mot den sista depån vid Varbergs MTB;s klubbstuga. Här finns ”Halvans” näst bästa publikplats efter den suveräna publik- och fikaplatsen på Korndals gård. De kilometrar som nu återstår till mål delas mellan mountainbike-spår, blandade stigar, en liten överraskning och fasta grusgångar med partier av förrädiskt rullgrus. Att se det blå havet, känna lukten från tången och närma sig den väldiga Varbergs fästning är fullt tillräckligt som drivkraft till Bockstensturen 2023 och då kanske satsa på BST 75.

Knappt 2 timmar efter start räknar vi med att de snabbaste HALVORNA passerar mållinjen. Välkommen i mål! Här väntar måltid, mingel och dusch.

Var säker på att det jublas och applåderas i Societetsparken vid samtliga målgångar från tidig förmiddag till långt in på seneftermiddagen.

 

Observera att banbeskrivningen kan komma att ändras ända fram till start.