BST 50km


Denna sida innehåller information om hur banan ser ut. Letar du efter mer generell information såsom starttid m.m ska du gå till sidan “Frågor & Svar”.

BST 50km är för alla från 13 år och uppåt. Främst är sträckan till för motionärer men det finns också möjlighet för dig som tränar MTB och är 13 eller 14 år att tävla på sträckan.
BST 50 som vi i dagligt tal kallar Halvan har vi under de senaste åren uppgraderat. I år gäller ny start och några nya stigpartier samt från 2018 en tredje vätske-depå (depå 1 vid Varbergs golfklubb), allt för att förhöja cykelglädjen.

Banbeskrivning

 (Kommer att uppdateras inom kort med ny baninfo för 2020)

Starten sker under lördag förmiddag (se startschema) vid foten av ståtliga Varbergs fästning. Genom att vi passerar både Påskberget och Furubergs-skogen på väg ut ur Varberg är underlaget blandat mellan asfalt, grus och stig. Efter 8 km känner man igen sig då vi kommer in på den gamla sträckningen just före bron över motorvägen. Nu ger vi oss ut på en gammal banvall med dubbla ”filer”. De flesta trycker på i ett riktig högt tempo ute på ”platten”. Även om det är lättkört så finns det stenar, hög mittremsa och gropar som kan göra att många cyklister snabbt behöver väja i sidled. Ta det försiktigt och visa hänsyn!

Efter16 km förändras banans profil påtagligt och ett kuperat parti tar vid. I och med detta viker nu ”Halvan” av från ”Helan och 75an” och svänger mot upp mot Golfbanan och Grimsjön. Efter att första depån (nykomling 2018) och golfbanan passerats tar vi in på en grusväg som leder utmed Grimsjön. Här och på nästa grusväg gäller tunga motlut. När andra, och tuffaste, backen tar slut sammanstrålar vi med både 75:an och Helan och härifrån gäller samma bansträckning för de tre långa sträckorna. Skogspartierna avlöser varandra under några kilometer och avslutas med en rejäl utförslöpa ner mot ängar och åkrar. I och med detta lämnar vi Åkulla bokskogsområde bakom oss. Härifrån syns Grimetons världsarvslistade master och vid horisonten Kattegatts blåa böljor. Energin får vi på depå 2, Korndals gård efter cirka 30 km.

Via små grusvägar, längre stigpartier, några delar asfalt, bitvis breda stigar och en och annan lite knixig singletrack trampar vi in mot sista depån (den 3:e). Den ligger vid vår egen klubbstuga (Varbergs MTB), Här finns nog Halvans allra bästa publikplats i hård konkurrens med Korndals gård (Lantgårdscafé). De kilometrar som nu återstår till mål delas mellan mountainbike-spår, blandade stigar och fasta grusgångar med partier av förrädiskt rullgrus. Den som tagit rejält med tid på sig, gäller att hen blir anvisad en lättare men lika vacker avslutning in mot målet i Societetsparken. Att se det blå havet, känna lukten från tången och närma sig den väldiga Varbergs fästning är fullt tillräckligt som drivkraft till en ny Bockstenstur nästa år, och då kanske BST 75.

Knappt 2 timmar efter start räknar vi med att de snabbaste HALVORNA  passerar mållinjen.

 

KLASSER OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER BST 50km

 

Klass Avgift
29/11 – 14/6
Avgift
15/6 – 23/8
Avgift vid
Efteranmälan
Beskrivning
Damer Motion 450 kr 500 kr 700 kr Motionsklass öppen för alla damer. Vi rekommenderad dock att du under kalenderåret fyller lägst 13 år!
Herrar Motion 450 kr 500 kr 700 kr Motionsklass öppen för alla herrar. Vi rekommenderad  dock att du under kalenderåret fyller lägst 13 år!
Pojkar Motion 250 kr 300 kr 500 kr Motionsklass för pojkar som under kalenderåret fyller 13 – 16 år.
Flickor Motion 250 kr 300 kr 500 kr Motionsklass för flickor som under kalenderåret fyller 13 – 16 år.
Tävling Pojkar  13 – 14 år 250 kr 300 kr 500 kr Tävling på sträckan 50km för pojkar som under kalenderåret fyller 13 – 14 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.
Tävling Flickor 13 – 14 år 250 kr 300 kr 500 kr Tävling på sträckan 50km för flickor som under kalenderåret fyller 13 – 14 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.
Tävling Pojkar  15 – 16 år 250 kr 300 kr 500 kr Tävling på sträckan 50km för pojkar som under kalenderåret fyller 15 – 16 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.
Tävling Flickor 15 – 16 år 250 kr 300 kr 500 kr Tävling på sträckan 50km för flickor som under kalenderåret fyller 15 – 16 år som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

 

 

 

Höjdprofil BST 50km

Vänligen respektera de skyltar som finns anslagna vid vissa passager.

 

Allt för att vi ska få genomföra BST även i fortsättningen!