Villkor

Bockstensturen återbetalar inga anmälningsavgifter utan anmälan är bindande.

Om Bockstensturen p.g.a. extraordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla hälften av avgiften.

-Genom att anmäla dig till Bockstensturen godkänner du ovan nämnda villkor.

Deltagarförsäkring

Det försäkringsskydd som via arrangörens tävlingsavgifter till Svenska Cykelförbundet ingår i årslicens, engångslicens (tävlingsklass) och anmälningsavgift (motionsklass), är begränsat.

Försäkringens omfattning är likvärdig oavsett om du deltar med årslicens, engångslicens eller som motionär under våra arrangemang.

Här kan du läsa mer om aktuell försäkring: Svenska Cykelförbundets idrottsförsäkring/cykel

Två kompletterande försäkringar för dig som motionsidrottar är Startklar och Folksams motionsloppsförsäkring. Du får tillbaka anmälningsavgiften om du missar lopp/tävling på grund av skada eller sjukdom, dessutom ingår olycksfallsförsäkring. Försäkringarna gäller under ett år.

Läs mer på hemsidorna: Startklar och Folksams motionsloppsförsäkring

Det kan finnas anledning att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkringar. Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass är din cykel inte försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

En mer omfattande, privat olycksfallsförsäkring är också ett bra sätt att säkerställa tryggheten om olyckan skulle vara framme.