Villkor

Bockstensturen återbetalar inga anmälningsavgifter utan anmälan är bindande.

Om Bockstensturen p.g.a. extraordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla hälften av avgiften.

Genom att köpa försäkringen Folksam Motionsloppsförsäkring  kan du få tillbaka hela avgiften om du skulle vara sjuk eller skadad vid tidpunkten för loppet. Försäkringen gäller för alla Svenska motionslopp. Mer info finns på https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/motionsloppsforsakring. Alla anmälda cyklister redovisas på internet med namn och klubb/ort.

-Genom att anmäla dig till Bockstensturen godkänner du ovan nämnda villkor.

Deltagarförsäkring

Du är försäkrad oavsett om du ställer upp som tävlande eller som motionär. Som tävlande ingår försäkringsskyddet i den licens du har antingen som årslicens eller som engångslicens. Som motionär ingår en försäkring i din anmälningsavgift. Notera dock att denna försäkring betalar ut lägre belopp än licensförsäkringarna vid eventuell skada.

TÄNK PÅ att genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Vi rekommenderar dig att också ha andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.